Carenholm

Nyheter

2013-12-09

Nu finns boken Konsultföretagets affärer, en bok om affärsutveckling och affärsplanering i konsultföretag.

2013-12-09

Ny kurs om styrelsearbete i konsultföretag, Stockholm den 9-10 april 2014. Kursprogrammet (pdf 153 kB) .