Carenholm

Konsultföretagets affärer

Staffan Carenholm

Konsultföretagets affärerKonsultföretagets affärer är en bok om affärsutveckling och affärsplanering i konsultföretag. Boken beskriver hur konsultföretag och inom planering, byggande och anläggande kan utveckla sina affärer och bli mer lönsamma.

Det är mycket som förenar alla dessa olika konsultföretag. Företagen är nästan undantagslöst ägarledda och är en del av en branschkultur med tydliga kännetecken när det gäller affärsmodeller och prissättning. Små och stora konsultföretag har, trots skillnader i fråga om resurser och kapacitet, i betydande utsträckning likartade affärsmässiga utmaningar.

Överlag finns en betydande potential för affärsutveckling genom en sammanhållen och strategisk affärsplanering, genom tydligare roll- och ansvarsfördelning inom konsultföretaget, genom att lägga större vikt vid tjänsteförsäljningens strategier och processer och genom att utveckla modeller för prissättning, inte minst då utgående från tjänsternas värdeskapande.

Boken vänder sig till den som har ett intresse av, och vill bidra till, att utveckla konsultföretagets marknadsstrategier, kundrelationer, affärsmodeller och prissättning. Företagsledningar, marknads- och kundansvariga, konsulter i ansvariga och handläggande roller – alla bör ha nytta av bokens budskap.

Bokens innehåll och disposition gör den också lämplig som hjälpmedel vid utbildning, företagsinternt eller branschgemensamt, i frågor som rör konsultföretagens och konsultbranschens affärsutveckling.

Beställ genom Byggtjänst webbutik, artikelnummer 6481021, pris 495 kr + moms