Carenholm

Boken om ABK

Staffan Carenholm och Lars Lundenmark

Boken om ABKBoken om ABK utkom 2010 och är i huvudsak en kommentar och vägledning till ABK 09 (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009). En andra tryckning av boken gjordes 2011.

ABK-systemet har en lång historia. Villkoren för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet har bestämts genom ABK-systemet alltsedan 1966.

ABK är branschens viktigaste affärsdokument. Trots detta fanns, innan Boken om ABK utkom, förvånansvärt litet skrivet om hur ABK förändrats och utvecklats under årens lopp. Självständiga arbeten om ABK saknades.

Genom Boken om ABK har Lars Lundenmark och jag velat ge en beskrivning av ABK-systemet, hur det växt fram och hur det förändrats under de fem ABK-generationerna sedan starten 1966. Bokens inledande avsnitt ger därför en förklaring till ABK så som det ser ut i dag.

Huvudparten av boken utgörs av en omfattande kommentar till nya ABK 09. Utgångspunkten för kommentarerna är ett praktiskt verksamhetsperspektiv. Kommentarerna omfattar hela ABK 09, men vi har främst lagt vikt vid att kommentera de regler kring ansvarsfrågor, ersättningsformer och nyttjanderätt som är vanligt förekommande i vardagen, som ger anledning till diskussion och där vägledning ofta behövs.

Ingen annan litteratur om ABK ger som Boken om ABK självständiga kommentarer och förklaringar till varför ABK:s regelverk idag ser ut som det gör. Boken har också blivit mycket uppskattad och används flitigt som kurslitteratur, bland annat inom Sveriges Arkitekters professionaliseringsprogram.

Boken om ABK (ISBN 978-91-7333-386-3) är utgiven av AB Svensk Byggtjänst och beställs genom Byggtjänsts webbutik.