Carenholm

Tjänster

Jag arbetar som rådgivare, inspiratör, coach och utbildare.

Efter mångårig daglig rådgivning direkt till främst arkitektföretag och arbete med konsultbranschens marknads-, affärs-, avtals-, prissättnings- och upphandlingsfrågor är jag väl insatt i de marknads- och affärsfrågor som är specifika för arkitekt- och konsultföretagande.

Som framgår av fliken Böcker har jag skrivit standardverket om arkitektföretagande, boken Arkitektföretaget. Jag är medförfattare till Boken om ABK och huvudförfattare till boken ATT UPPHANDLA arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Min senaste bok, Konsultföretagets affärer, handlar om affärsplanering och affärsutveckling i konsultföretag.

Jag är en erfaren utbildare och var i min tidigare roll som förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter initiativtagare till Sveriges Arkitekters professionaliseringsprogram där jag föreläst om affärsplanering och affärsmässighet (steg 2) och om ABK, offentlig upphandling, värdeskapande och strategisk prissättning (steg 1).

Jag har också utbildat om ABK och standardavtal i många år och erbjuder också en Affärsskola för yngre arkitekter, se fliken utbildning.

Jag är en erfaren förhandlare, van avtalsskrivare och har under alla år arbetat med kvalificerad problemlösning. Jag är van att lösa upp knutar och hantera både taktiska och strategiska frågor. Jag kan arkitekternas och teknikkonsulternas professions- och branschkultur inifrån.

Du kan vända dig till mig både för kortare insatser i form av rådgivning och utbildning eller för insatser som är mer genomgripande och syftar till att utveckla ditt företags marknad, positionering, tjänsteutbud och affärer.

Du kan anlita mig för ett visst specifikt syfte eller genom att teckna ett avropsavtal, som gör att du har mig on line och kan avropa tjänster allt efter behov, se fliken avropsavtal.