Carenholm

Rådgivning

Ibland brådskar det. Och du behöver ett bollplank och någon att resonera med. Omedelbart.

Du behöver hjälp och rådgivning i avtals-, kontrakts-, upphandlings- och prissättningsfrågor. Du behöver någon som kan formulera avtalstext, kan analysera och granska avtalsförslag och ge förhandlingsråd.

Jag kan skriva, bearbeta och utveckla kontrakt och avtal samt ge stöd och förhandlingshjälp under processen. Du kan få stöd och råd vid affärsreglering för uppdrag och stöd för agerandet i offentlig upphandling.