Carenholm

Avropsavtal

Många arkitekt- och konsultföretag behöver för en rad olika frågor ha tillgång till en rådgivare, inspiratör och samtalspartner. Det kan gälla affärsfrågor, utveckling av företaget, organisation och processer, upphandlings- och marknadsfrågor och konkret stöd i olika affärs- och förhandlingssituationer.

Ibland behöver man någon att samtala med och få råd av när det gäller utvecklings- och framtidsfrågor, ibland handlar det om att kunna få hjälp i ett mer akut ärende. Det kan vara svårt att få tag i någon som både är insatt i företagets verksamhet och känner dess miljö och samtidigt har möjlighet att ställa upp direkt när det bränner till. Och hur många kan vara en god rådgivare i de vitt skilda frågor som företaget kan behöva stöd i?

Jag har löst det genom att erbjuda arkitekt- och konsultföretag att teckna ett avropsavtal med mig. Ett avropsavtal innebär att man tecknar ett avtal för en viss tidsperiod, normalt ett år, gällande ett överenskommet antal timmar. Därefter kan företaget avropa timmar inom den tidsram som avtalats och få support, rådgivning och coachning inom ett brett fält.

Normalt avser avropsavtalet rådgivning och utbildning inom nedanstående områden, men det kan förstås både snävas in och utvidgas beroende på i vilka frågor företaget behöver stöd.

Den stora fördelen med ett avropsavtal är att företaget får en resurs on line och därmed har omedelbar access till en kompetens såväl för utvecklings- och framtidsarbete som för daglig rådgivning.