Carenholm

Utbildning och inspiration

Jag erbjuder föreläsningar och kurser som ger dig och dina medarbetare bättre kunskap om några av de regelverk som har betydelse för arkitekt- och konsultföretagets vardag och som samtidigt kan ge inspiration för utveckling av ditt företag.

Några exempel:

Hur kan man göra bättre affärer med hjälp av ABK 09?

En fyratimmarskurs med en ordentlig genomgång av ABK 09, arkitekt- och konsultbranschens viktigaste affärsdokument, med tonvikt på hur ABK 09 kan nyttjas för bättre affärer.

God kunskap om ABK 09 är nödvändig för att kunna stödja och utveckla den egna affären. Alla medarbetare med kundkontakt måste vara väl insatta i hur ABK kan användas som affärsstöd och övriga medarbetare måste ha grundläggande kunskap om vilka bestämmelser som reglerar köp och försäljning av arkitekttjänster.

Kurs kan genomföras för hela personalen eller för en mindre grupp uppdragsansvariga.

Affärsskola för yngre arkitekter och konsulter

Det här är en grundläggande affärsutbildning under tre halvdagar. Utbildningens målgrupp är arkitekter och konsulter som är handläggare och blivande ansvariga, det vill säga har börjat få kund- och resursansvar. Utbildningen kan anpassas efter företagets behov, både vad avser omfattning och inriktning.

Andra exempel på utbildningar jag har genomfört och kan erbjuda är: