Carenholm

Affärer och strategier

Alla arkitekt- och konsultföretag, även det lilla och det nystartade, behöver ha en affärsplan att orientera sig efter.

I affärsplanen beskrivs företagets mål och färdriktning och strategin för affärsutveckling och positionering på marknaden.

En affärsplan kan ses som en karta över ett företags verksamhet. I affärsplanen beskrivs företagets affärsidé, organisation, marknad, tjänster och ekonomi. Marknad och bransch analyseras, tillika den egna affären och de egna styrkorna och svagheterna.

I konsult- och arkitektbranschen, där många företag erbjuder likartade tjänster och företagen av vissa beställare upplevs som alltmer utbytbara, är affärsplanen ett måste för det företag som har insett att det är livsviktigt att utveckla företaget så att det skiljer ut sig på marknaden. Företag med en stark och tydlig idé med sin verksamhet kommer i framtiden ha de bästa förutsättningarna för att påverka de processer man arbetar i. De mer oartikulerade företagen riskerar att hamna i de beställarstyrda processer som ger konsultföretaget det allra minsta manöverutrymmet.

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete i arkitekt- och konsultföretag, inte minst då frågor om hur man kan utveckla sina affärer, effektivisera sin organisation och sina processer och hur man kan vidga synen på sin tjänsteförsäljning. Jag har samlat mycket av min erfarenhet i boken Konsultföretagets affärer- affärsplanering och affärsutveckling i konsultföretag.

Behöver du hjälp med att göra affärsplan för ditt företag eller på annat sätt utveckla strategier för ditt företags positionering och utveckling på marknaden är du välkommen att kontakta mig för en diskussion om hur ett sådant arbete skulle kunna läggas upp. Vi kan då gemensamt göra en mer genomgripande genomgång av och en plan för ditt företags utveckling när det gäller affärer och tjänsteförsäljning.