Carenholm

En starkare roll. Bättre affärer. Vägar framåt.

Arkitekt- och konsultföretag har stora möjligheter att utveckla sina affärer och bli mer lönsamma.

Vägarna till bättre affärer går genom en sammanhållen och strategisk affärsplanering, tydligare roll- och ansvarsfördelning inom företaget, en större vikt vid tjänsteförsäljningens strategier och processer samt mer utvecklade modeller för prissättning.

Man kan på många olika sätt utveckla och trimma sin verksamhet inom befintliga ramar, men man kan också genom medveten positionering och genom val av roll och ansvarstagande skapa nya möjligheter för sitt företag på marknaden. Ett inre förändringsarbete och ett externt utvecklingsarbete kan gå hand i hand.

Detta är vad jag arbetar med. Jag ger företag stöd för förändrings- och utvecklingsarbete, i allt från visions- och strategiarbete till att få väl fungerande processer och organisation.

Jag kan arkitekt- och konsultbranschens förutsättningar och villkor. Jag känner kulturen och kontexten, vilket är en förutsättning för ett resultatgivande utvecklings- och förändringsarbete.

Under mer än fyra decennier var jag verksam inom arkitekternas organisationer och utvecklade service och intressebevakning för arkitekter och arkitektföretag. I mer än 30 år var jag förbundsdirektör i ArkitektFörbundet och Sveriges Arkitekter.

Läs mer under Kompetens om mina erfarenheter och den kunskap jag har med mig. Läs också under Tjänster vad jag kan erbjuda i form av analys, samarbete, stöd och coachning. Där finns också information om kurser och seminarier jag kan erbjuda.

Jag skriver månadsvisa krönikor som successivt läggs upp på här på webbplatsen. Du kan prenumerera på krönikorna genom att anmäla dig här. Du får då ett e-postmeddelande med en länk direkt till månadens krönika. Krönikorna läggs även ut på Archileaks. Jag är också fast krönikör i tidningen Byggindustrin.

Välkommen! Staffan Carenholm