Carenholm

ATT UPPHANDLA arkitekt- och teknikkonsulttjänster

En handledning för offentliga upphandlare

Huvudförfattare: Staffan Carenholm

ATT UPPHANDLA arkitekt- och teknikkonsulttjänsterBoken ATT UPPHANDLA arkitekt- och teknikkonsulttjänster är en praktiskt inriktad handledning för offentliga upphandlare av arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Boken utkom 2011 och kan beställas genom Byggtjänsts webbutik.

Boken, till vilken jag är huvudförfattare, är ett samverkansprojekt mellan Byggandets Kontraktskommitté (BKK), Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Arkitekter. Boken är unik genom att den är ett partsgemensamt projekt där köpare och säljare av arkitekt- och teknikkonsulttjänster tillsammans redovisar hur denna typ av tjänster bör upphandlas för att få avsett och kvalitativt resultat.

I boken beskrivs särskilt de frågor som allt som oftast föranleder problem när det gäller upphandling av exempelvis arkitekttjänster: utvärderingsmodeller, avvägning mellan kvalitet och pris, modeller för ramavtalsupphandling, regler för direktupphandling, referenstagning mm.

Boken ATT UPPHANDLA arkitekt- och teknikkonsulttjänster är den enda bok på marknaden som explicit beskriver vad som är specifikt när det gäller arkitekt- och teknikkonsulttjänster.

Bortemot hälften av arkitektföretagens uppdrag kommer från den offentliga sektorn. Få arkitektföretag kan därför bortse från de uppdrag som den offentliga sektorn ger upphov till. Arkitektföretagen måste därmed vara väl insatta i regelverket för den offentliga upphandlingen och förstå hur regelverket tillämpas.