Carenholm

Byggande arkitekt

Publicerad: 2015-09-30

På bara några år har Byggande arkitekt blivit ett etablerat begrepp. Numera vet många att det finns arkitektföretag som idag vill ta byggherreroller och fullt ut genomföra projekt i egen regi.

Sedan början av året finns en förening som samlar de arkitektföretag som på olika sätt vill ta byggherrerollen. Föreningen Byggande Arkitekter har idag 17 arkitektföretag som medlemmar. Av dessa är 12 redan byggande arkitekter medan fem har börjat sin resa för att bli det. Föreningen har nu också en ny webbplats, www.byggandearkitekter.se

Historiskt har arkitekterna varit måna om att slå vakt om den oberoende konsultrollen. Det gäller naturligtvis fortfarande. I sin konsultroll har arkitektföretaget sin kunds bästa för ögonen och agerar oberoende av andra intressen. Det behöver dock inte betyda att man inte samtidigt kan ta en annan roll, exempelvis den som byggherre och kliva ut i exploateringsprocessen, i produktionen och även i förvaltningen av färdiga objekt. Man får lägga sina byggherreengagemang i eget fastighetsbolag eller i projektbolag, men det är från arkitektföretaget initiativet utgår och det är arkitektföretaget som ytterst äger projektet.

Det går alldeles utmärkt att samtidigt vara projekterande och rådgivande arkitekt samtidigt som man ägnar sig åt att genomföra projekt i egen regi. Varför skulle arkitekter inte kunna förena dessa roller? De stora byggbolagen bär ju friskt upp ett antal olika roller och söker ständigt nya positioner som kan gagna deras intressen. Och är det något som är tydligt på marknaden så är det den fortgående rollupplösningen och det ständiga förflyttandet av gränserna mellan huvudaktörernas intressesfärer. Varför ska arkitekter sitta stilla i en värld där de flesta andra ständigt försöker utveckla sina positioner?

Det rör sig ständigt i processerna och på marknaden. Spelplaner ritas om och nya konstellationer uppstår. Att arkitekter i det perspektivet funderar över sin roll, sina tjänster och sina positioner är självklart. För fler leder det till slutsatsen att inte i alla avseenden förbli vid sin läst utan medvetet söka en annan, eller åtminstone kompletterande, roll.

Intresset för att också kunna ta position som byggherre är följaktligen något som ökar. Drivkrafterna må variera: få se sin arkitektur förverkligad, bättre kvalitet och omsorg, mera makt över processen eller andra och bättre affärer. Oavsett vad som gäller är det nödvändigt att flytta sina fötter, medvetet söka en ny position, för att nå det man strävar efter.

Det finns i sammanhanget en intressant observation att göra. I den traditionella konsultrollen är man konkurrenter, vilket historiskt alltid har medfört svag tillit i branschen. Arkitektbranschens signum är inte precis att arkitektföretagen i alla avseenden litar på varandra. I Föreningen Byggande Arkitekter är istället öppenheten stor. En central drivkraft är att dela erfarenheter och bygga gemensam kunskap. Man ser inte kollegorna som konkurrenter utan som några som drar åt samma håll och som man därför just kan dela erfarenheter med och bygga gemensam kunskap med, dessutom uppmana fler att ta rollen. Det är oerhört befriande.

Staffan Carenholm