Carenholm

Idén med affären

Publicerad: 2012-06-13

Jag har under många år arbetat med frågor som rör arkitektföretagens affärer och affärsutveckling. Intresset och engagemanget i arkitektföretagen för dessa frågor har också hela tiden ökat. Allt fler företag ser vinsterna med att trimma sitt affärsmässiga uppträdande och det har blivit alltmer vanligt att företagen lägger omsorg vid en mer genomgripande affärsplanering.

På arkitektföretagens webbplatser kan man läsa om företagens affärsidéer. Även här kan man avläsa en utveckling. Det är uppenbart att många under det senaste decenniet lagt vikt vid att tydligare försöka formulera sin affärsidé. En del har lyckats väl och distinkt uttryckt sin vision och sina målsättningar, men ännu fler har försökt sig på konststycket att formulera en ganska allmängiltig affärsidé som därmed inte specifikt skiljer ut just det egna företaget.

Det är mycket vanligt att företaget genom sin affärsidé signalerarer att man är öppen för allehanda uppdrag, stora som små, komplicerade eller enkla och i tidiga eller senare skeden. Det är naturligtvis uttryck för en vilja att vara så bred som möjligt, men sannolikt också en rädsla för att avvika, att särskilja sig och därmed kanske inte stå till förfogande för alla de olika möjligheter som kan öppna sig på marknaden.

Många affärsidéer är också kryddade med begrepp som kundvärde, mervärde, kunden i centrum, miljö och hållbarhet. Det går naturligtvis inte att gå förbi dessa begrepp när man försöker formulera sin affärsidé, men att nyttja dem alla när man uttrycker idén med sin affär blir ganska intetsägande, för vem vill inte ge kund- eller mervärde och vem väljer bort miljö- och hållbarhetsaspekter?

Plockar man dessutom in begrepp som professionell, långsiktighet och helhetsperspektiv blir den affäridé som uttrycks både lång, allmängiltig och närmar sig gränsen för det ointressanta. Potentiella kunder utgår naturligtvis ifrån att arkitektföretaget arbetar professionellt och anlägger ett helhetsperspektiv på kundens problem.

Affärsidéer uttryckta på detta sätt och formulerade i ett långt stycke på tio till tolv rader förlorar snabbt sin mening. De finns där bara för att det ska uttryckas en affärsidé på webbplatsen. Läsaren tröttnar tämligen omgående när han ska försöka ta sig igenom en krångligt formulerad affärsidé som omfattar alla de positiva värdeord man så gärna vill få plats för.

Jag får känslan av att man inte riktigt har gjort sin hemläxa när resultatet är en affärsidé som präglas mer av vad man tror att marknaden vill höra än som något som är ett genuint resultat av ett grundläggande visions- och målsättningsarbete.

Intrycket är i dessa fall att man tagit en genväg och formulerat sin affärsidé utan en genomträngande affärsplanering som omfattar en ordentlig beskrivning av det egna företaget, anger vilka kunder man främst vill ha och vilka tjänster man vill erbjuda just dessa kunder.

En affärsidé som utgår ifrån att ”vi erbjuder tjänster till dem som behöver oss” håller inte i en tid när det framstår som alltmer angeläget att särskilja sig och lyfta fram sina specifika tjänster, styrkor och fördelar. Snarare handlar det om att försöka säga att ”vi utvecklar tjänster för de kunder vi vill ha”. Att vara en ”mädchen für alles” är inte på sikt någon klok strategi på en alltmer komplex marknad där kunder söker samarbetspartners med tjänster som har det specifika eller det lilla extra.

Därför behöver all formulering av affärsidé vara ett resultat av en genomgripande affärsplanering i det egna företaget. Har man gjort det har man också, utan extra arbete, vaskat fram sin affärsidé. Den får man liksom på köpet. Förhoppningsvis då också kort och rappt återgiven.

Staffan Carenholm