Carenholm

Surprise Bygg AB

Publicerad: 2013-09-25
Krönikan är tidigare publicerad i tidningen Byggindustrin nr 29/2013

Året är 2020. Byggföretaget Surprise Bygg AB är på allas läppar. Surprise Bygg AB har med sitt bostadsbyggande vänt upp och ned på begreppen i Byggsverige. Företaget har gjort en succéresa. Alla vill bo i ett hus byggt av Surprise. Allt säljs eller hyrs ut direkt. Utmärkelser och priser haglar över Surprise Bygg AB.

–Det började redan 2013, säger VD Pål Sunesson. –Vi var fem kollegor i ledande ställning hos de stora bostadsbyggande bolagen som förenades av en längtan att få bygga på ett annat sätt. Vi hade alla jobbat framgångsrikt med plattformstänkande och långt drivet standardiserat bostadsbyggande, men tyckte att vi hamnat allt längre in i en återvändsgränd. Vi hade en dröm om något annat.

–Vi ville bygga bostäder som skapar uppmärksamhet, har spännande arkitektur och som alltid ger nya värden till stadsbilden. Vi ville se platsbyggt efter platsens förutsättningar. Vi såg framför oss murade fasader istället för fasadelement med fula skarvar. Vi ville bygga med prefabricerade trästommar och fasader i trä. Framför allt ville vi bygga variationsrikt och blandat, med olika upplåtelseformer och för olika kategorier av människor.

–Vi vill gå från varje projekt med stolthet och aldrig tumma på kvalitén, säger vVD Sten Källström. Det var helt enkelt dags för något nytt och vi hade kunskaperna och erfarenheterna. Så vi hoppade och började i en helt annan ände. När kommunerna dessutom slutade att klämma ut den sista kronan för sina markanvisningar och istället satte kvalitetsambitionerna främst var helt enkelt tiden inne.

Marknadschefen Linda Löfgren konstaterar att Surprise under de senaste fem åren vuxit på ett sätt som saknar motstycke i branschen. –Men vi vill inte bli riktigt stora och absolut inte dominerande, säger Linda. Det är viktigare att fler följer vårt exempel och satsar på ett bostadsbyggande som både svarar mot människors allt mer olika bostadsbehov och dessutom ser sig som samhällsbyggare med ett större ansvar än att uppföra hus. Vi räds inte konkurrensen utan välkomnar alla som vill bygga på ett sätt som berikar och väcker uppmärksamhet. Och lönsamheten är det inte något fel på, säger hon med eftertryck. Det går utmärkt att vara lönsam utan att vara mainstream, konstaterar hon förnöjt.

Jag vaknar. Tittar på klockan, 05.24, den 2 september 2013. Javisst ja.

Staffan Carenholm